Søndagstur til Fosdalhus
13 september 2009
(Fotos: Sten)